סוכנות לביטוח

אינברג הרפז יוסף - מנהל

Инберг Гарпаз Иосиф - директор

פנחס חוזז סוכנות לביטוח בע"מ

ביטוחי חיים

 

אנחנו עובדים שנים רבות כדי שהמשפחה שלנו תיהנה מרווחה כלכלית. כולנו רוצים להסיר דאגה מלבנו ולהבטיח שגם בזמנים קשים יהיה מי שידאג להם.

תכניות ביטוח החיים שמציעה לך קבוצת פנחס חוזז יאפשרו רווחה כלכלית במקרה של מוות, חס וחלילה, אובדן כושר עבודה מכל סיבה שהיא, גילוי מחלה קשה ועוד. באפשרותך לבחור את סכומי הביטוח המתאימים לך לפי יכולתך, לפי צרכיך ולפי צורכי משפחתך.

 

ביטוח למקרה מוות:
הביטוח למקרה מוות יבטיח שבמקרה מוות חו"ח, תקבל משפחתך סכום כספי כפי שייקבע על ידך, שיסייע להם להתקיים בתקופה הקשה (למעט התאבדות בשנה הראשונה).
אפשר לרכוש גם ביטוח למקרה של מוות מתאונה או נכות מתאונה (כולל אירועי טרור).

ביטוח למקרה של גילוי מחלה קשה:

הביטוח מבטיח קבלת סכום ביטוח במקרה של גילוי מחלה קשה מרשימת מחלות שמפורטת בפוליסה.

סכום הביטוח יאפשר למבוטח לטפל בבריאותו ללא לחצים כלכליים.

 

ביטוח לאובדן כושר עבודה:
הביטוח מבטיח פיצוי חודשי במקרה של אובדן כושר עבודה הנגרם עקב מחלה או תאונה.
אפשר להרחיב את הכיסוי גם למקרה של אובדן כושר עבודה חלקי.
כמו כן, ניתן להתאים את הכיסוי עפ"י המקצוע של המבוטח.

 

הפיצוי ישולם לאחר תקופת המתנה שנקבעה מראש כאשר סכום הפיצוי לא יעלה על 75% מהכנסתו של המבוטח.
במהלך תקופת תשלום הפיצוי החודשי יחול על הפוליסה שחרור מתשלום פרמיה חודשית.
אפשר לרכוש את התכנית בפרמיה קבועה לכל אורך חיי הפוליסה או בפרמיה משתנה מדי שנה בשנה.

 

ביטוח פנסיוני

 

רוב חיינו אנחנו עובדים כדי להבטיח לנו ולבני משפחתנו הכנסה ראויה ויציבות כלכלית.
שמירה על איכות חיים וביטחון מפני מצבים לא צפויים העלולים לערער את עולמנו הם מטרות העומדות בראש סדר העדיפויות אצל כל אחד ואחת מאתנו.
תכניות הביטוח שמציעה לך קבוצת פנחס חוזז משלבות חיסכון לגיל פרישה, תשלום פיצוי חודשי במקרה של אובדן כושר עבודה ותשלום סכום ביטוח או קצבת שארים במקרה מוות, חס וחלילה.


ביטוח מנהלים:
בביטוח זה החיסכון שנצבר לגיל פרישה ישולם כקצבה חודשית בגיל פרישה לכל החיים.
במקרה של עזיבת מקום עבודה אפשר לטפל בביטוח המנהלים בכמה דרכים:

א. העברת הפוליסה למעסיק החדש תוך התאמתו לתנאי ההעסקה החדשים.
ב. שמירת הפוליסה הקיימת על ידי המשך תשלום הפרמיה השוטפת במלואה או בחלקה על ידי המבוטח ושמירה על כל זכויות המבוטח לרבות צבירת החיסכון.
ג. תשלום בעבור הסיכון הביטוחי בלבד (ביטוח חיים ואובדן כושר עבודה) למשך תקופה מוגבלת (בד"כ עד שנתיים מיום העזיבה) במחיר מוזל.
ד. הפסקת התשלומים וסילוק הפוליסה.
ה. משיכת הכספים שנצברו כפוף לחוק ולתקנות.
ו. שילוב כמה אפשרויות מתוך הנ"ל.

 

קרן פנסיה:

באמצעות קרן הפנסיה יבטיח המבוטח לו ולבני משפחתו את המשך ההכנסה החודשית במקרה של פרישה, נכות או פטירה. תקנות האוצר קובעות את אחוז התשלום מהשכר לקרנות הפנסיה וקיימים כמה מסלולים ביטוחיים אפשריים לבחירת המבוטח.

 

תכנית הפנסיה בנויה משלושה רכיבים שנקבעו בתקנון הקרן:

  • קצבה לגיל הפרישה: תשלום חודשי קבוע ולכל החיים.

  • פנסיית שארים: תשלום חודשי לבן/בת הזוג ולילדי העמית במקרה של מוות חו"ח.

  • פנסיית נכות: תשלום חודשי לעמית אשר איבד את כושר עבודתו. התשלום יהיה בגובה של עד 75% מהשכר הקובע לפנסיה.

 

 

 

 

לפרטים נוספים אנא לחצו כאן ומלאו טופס יצירת קשר

ביטוח חיים ופנסיה