סוכנות לביטוח

אינברג הרפז יוסף - מנהל

Инберг Гарпаз Иосиф - директор

פנחס חוזז סוכנות לביטוח בע"מ

אלפי אנשים נפגעים מדי שנה בשנה בתאונות בישראל. תאונות הן בלתי צפויות מטבען ועלולות לקרות בכל זמן ובכל מקום, בדרכים, בעת פעילות ספורטיבית, בבית וברחוב. תאונה עלולה לגרום לאשפוז, לנכות זמנית או קבועה ולהוצאות רפואיות ואחרות, אשר יפגעו בהכנסות המשפחה. כמו כן, גם יכולת הפרנסה עלולה להיפגע.

 

ביטוח תאונות אישיות מבטיח מקורות מימון ופרנסה לך ולבני משפחתך במקרה של נכות, אובדן כושר עבודה, או חלילה, אובדן חיים עקב תאונה בארץ או בחו"ל.

 

עיקר הכיסוי הביטוחי:

 

  • תשלום סכום ביטוח בגין פגיעה גופנית מתאונה אשר גרמה למוות או נכות מלאה או חלקית למבוטח.

 

  • תשלום תגמולי ביטוח למוטבים או ליורשים של מבוטח שנפטר עקב תאונה (חשוב לציין בעת עריכת הביטוח את שמותיהם המלאים של המוטבים).

 

  • תשלום תגמולי הביטוח בתוך 30 יום מקבלת המסמכים הדרושים. 

 

  • הביטוח תקף גם כשהמבוטח נמצא בחו"ל. 

 

 

לפרטים נוספים אנא לחצו כאן ומלאו טופס יצירת קשר

ביטוח תאונות אישיות