סוכנות לביטוח

אינברג הרפז יוסף - מנהל

Инберг Гарпаз Иосиф - директор

פנחס חוזז סוכנות לביטוח בע"מ

אנחנו, בפנחס חוזז סוכנות לביטוח בע"מ מחויבים תמיד לפעול ברוח חזון החברה ולפי ערכיה ואמות המידה שנקבעו למתן שירות מקצועי, איכותי, אחראי וזמין כדי לטפח קשר עם הלקוח וללוות אותו לכל אורך הדרך.

 

חרתנו על דגלנו את השירות ללקוחותינו כאחד מערכי היסוד של הסוכנות. גישתנו זו, שמה במרכז העשייה את הלקוח ורואה במתן שירות איכותי תנאי הכרחי להשגת אמונו.

 

  • אנו מתחייבים לנהוג בהגינות ובהוגנות תוך מתן כבוד לכל לקוח ולכל פנייה באשר היא.
  • אנו מתחייבים לשמור ולהגן על פרטיות כל לקוח ועל כל מידע הקשור לביטוחיו ולא להעביר מידע זה לצד שלישי שלא מטעמנו.
  • אנו מתחייבים לטפל בפנייה של כל לקוח ולהעניק מענה מקצועי ומדויק בפרקי הזמן המוגדרים מטה ובהתאמה לחוזר השירות.
  • אנו מתחייבים לספק ללקוח מענה ראשוני בהקדם האפשרי ולכל המאוחר תוך 2 ימי עסקים, ממועד קבלת הפנייה ותיעודה.
  • אנו מתחייבים לתת ללקוח מענה ענייני לפנייתו בהקדם האפשרי או לשוחח עמו או לתאם פגישה לבקשתו בתוך 7 ימי עסקים לכל המאוחר.
  • אנו מתחייבים למסור ללקוח כל אישור או מסמך בתוך 7 ימי עסקים מיום קבלת פנייתו בכתב, ובתנאי שהמסמך נמצא בסוכנות.
  • אנו מתחייבים למסור ללקוח מידע על אודות זכויותיו בנושא תביעות לתגמולי ביטוח ולהביא לידיעתו את דרכי הפעולה העומדות בפניו להליך יישוב תביעות.

 

 

לרשות לקוחותינו כמה אפשרויות להתקשרות עימנו:

מוקד שירות הלקוחות: 03-5773131

הדואר האלקטרוני של הסוכנות: hozez@hozez-group.co.il

 

 

יובהר כי פנחס חוזז סוכנות לביטוח בע"מ היא סוכנות ביטוח ולא חברת ביטוח.

פנחס חוזז סוכנות לביטוח בע"מ מתחייבת לתת מענה על פי אמנת שירות זו בכל הקשור לחובותיה ככל שהדבר תלוי בה.

 

אמנת השירות